<i id="5pubi"><option id="5pubi"><listing id="5pubi"></listing></option></i>
   <object id="5pubi"></object>
   <optgroup id="5pubi"><del id="5pubi"></del></optgroup>
   <optgroup id="5pubi"><del id="5pubi"></del></optgroup>
   <font id="5pubi"></font>
   <optgroup id="5pubi"><del id="5pubi"></del></optgroup>
   <font id="5pubi"><del id="5pubi"><track id="5pubi"></track></del></font>
    <delect id="5pubi"></delect>
    <optgroup id="5pubi"></optgroup>

     分紅派息     會計年度           每股派發現金紅利            (含稅,人民幣元) 現金股利總額   (人民幣元) 每股轉增(股) 股權登記日 股息派發日/轉增股份上市日
     2015年中報 0.10 762,500,000 0 2015-10-21 2015-10-22
     2015年年報 0.52 3,965,000,000 0 2016-05-19 2016-05-20
     2016年年報 0.39 2,973,750,000 0 2017-03-13 2017-03-14
     2017年年報 0.40 3,485,573,520 0 2018-06-28 2018-06-29
     2018年年報 0.275 2,396,333,673 0 2019-08-09 2019-08-12